Ochrona danych

NAZWA I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) jest:

Oliver Weimann & Sebastian Zimnol

QCG Niemcy:
Meisenburgstr. 39
45133 Essen

Dla QCG Polska: ul. Lęborska 3b
80-386 Gdańsk

(zwana dalej “my”)

E-mail: info@qscgroup.io

OGÓLNE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

A) ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Co do zasady, przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej, a także naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie wyłącznie za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawa.

B) PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przedumownych. O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) DSGVO. Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 (1) lit. f DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

C) USUWANIE DANYCH I OKRES PRZECHOWYWANIA

Przestrzegamy zasad unikania danych i gospodarki danymi. Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Przechowywanie może trwać dłużej, jeśli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w przepisach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

UDOSTĘPNIANIE STRONY INTERNETOWEJ I TWORZENIE PLIKÓW DZIENNIKA

A) OPIS I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do naszej strony internetowej, nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego komputera uzyskującego dostęp.
Gromadzone są następujące dane:

  • Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji.
  • System operacyjny użytkownika
  • Adres IP użytkownika, skrócony o dwa oktety
  • Data i godzina dostępu
  • Adres URL, do którego uzyskano dostęp i adres URL strony, do której prowadzi łącze.
    Dane te są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

B) PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

C) CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji.
Przechowywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie ma miejsca ocena danych do celów marketingowych. Dane nie są przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób.
Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

D) CZAS PRZECHOWYWANIA

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika ma to miejsce najpóźniej po czternastu dniach. Przechowywanie poza tym okresem jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, tak że przypisanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

E) MOŻLIWOŚĆ SPRZECIWU I USUNIĘCIA

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

Aby uczynić wizytę na naszej stronie internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, używamy tak zwanych plików cookie na różnych stronach. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty (trwałe pliki cookie). Jeśli pliki cookie są ustawione, gromadzą i przetwarzają określone informacje o użytkowniku, takie jak dane przeglądarki i lokalizacji, a także wartości adresu IP w indywidualnym zakresie. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie.
Jeśli dane osobowe są również przetwarzane przez poszczególne pliki cookie zaimplementowane przez nas, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie najlepszej możliwej funkcjonalności strony internetowej, a także przyjaznego dla klienta i skutecznego projektowania wizyty na stronie.
Możemy współpracować z partnerami reklamowymi, którzy pomagają nam uczynić naszą witrynę bardziej interesującą dla użytkownika. W tym celu pliki cookie firm partnerskich są również przechowywane na dysku twardym użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny (pliki cookie stron trzecich). Jeśli współpracujemy z wyżej wymienionymi partnerami reklamowymi, użytkownik zostanie indywidualnie i oddzielnie poinformowany o korzystaniu z takich plików cookie oraz o zakresie informacji gromadzonych w każdym przypadku w poniższych akapitach.
Należy pamiętać, że użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i mógł indywidualnie decydować o ich akceptacji lub mógł wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Jeśli pliki cookie są wyłączone w naszej witrynie, korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny może być niemożliwe.

COOKIEBOT

Usługa internetowa firmy Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga (dalej: cookiebot.com) jest ładowana na naszej stronie internetowej. Używamy tych danych, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej. W tym kontekście przeglądarka użytkownika może przesyłać dane osobowe do cookiebot.com. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Uzasadniony interes polega na bezbłędnym działaniu strony internetowej. Dane są usuwane, gdy tylko cel ich gromadzenia zostanie osiągnięty. Więcej informacji na temat przetwarzania przesyłanych danych można znaleźć w polityce prywatności cookiebot.com: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/ . Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych przez cookiebot.com, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując blokadę skryptów w przeglądarce (można ją znaleźć na przykład na stronie www.noscript.net lub www.ghostery.com).
Na naszym koncie Cookiebot przechowywane są następujące informacje:
-Adres IP użytkownika w formie zanonimizowanej (trzy ostatnie cyfry są ustawione na “0”)
-Data i godzina wyrażenia zgody.
-Przeglądarka użytkownika.
-Adres URL, z którego zgoda została wysłana.
-Anonimowa, losowa i zaszyfrowana wartość klucza.
-Stan zgody użytkownika, który służy jako dowód wyrażenia zgody.
Klucz i stan zgody są również przechowywane w przeglądarce użytkownika w pliku cookie “CookieConsent”, dzięki czemu witryna może automatycznie odczytywać i respektować zgodę użytkownika we wszystkich kolejnych żądaniach strony i przyszłych sesjach użytkownika przez okres do 12 miesięcy. Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany poziomu zgody w dowolnym momencie. Można to znaleźć w dalszej części tej strony.

Ta witryna korzysta z plików cookie. Podczas odwiedzania tej witryny przetwarzane są dane osobowe, a pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Nasze pliki cookie, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia funkcji witryny, są ustawiane w każdym przypadku korzystania z witryny. Pliki cookie od zewnętrznych dostawców do celów analizy lub śledzenia (Google Analytics) są aktywowane tylko po kliknięciu opcji “Zezwalaj na pliki cookie”. Więcej informacji na ten temat (w tym możliwość odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody) można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych i nadruku.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe używane przez witryny internetowe w celu usprawnienia obsługi użytkownika.

Zgodnie z prawem możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli są one absolutnie niezbędne do działania tej witryny. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie wymagana jest zgoda użytkownika.

Ta witryna wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez strony trzecie, które pojawiają się na naszych stronach.

Możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, korzystając z oświadczenia o plikach cookie na naszej stronie.

Dowiedz się więcej o tym, kim jesteśmy, jak możesz się z nami skontaktować i jak przetwarzamy dane osobowe w naszej Polityce prywatności.

Kontaktując się z nami w sprawie wyrażenia zgody, należy podać identyfikator i datę wyrażenia zgody.

Zgoda dotyczy następujących domen: www.qscgroup.io

Obecny stan użytkownika: Odmowa.

Identyfikator zgody: eFcR9hWzVyiVltf0fGfLUCP0C1kvIwDzmEpMRQ3d4OEKBUZmIUh3kQ== Data wyrażenia zgody: środa, 2 sierpnia 2023 r. o godz. 12:25:51 CEST.

Zmień zgodę

Oświadczenie o plikach cookie ostatnio zaktualizowane 07/25/2013 przez Cookiebot:

Niezbędne (2)

Niezbędne pliki cookie pomagają w korzystaniu z witryny internetowej, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może działać prawidłowo bez tych plików cookie.

NameProviderPurposeExpirationTypeCookieConsentwww.qscgroup.ioSpeichert status zgody użytkownika na pliki cookie w bieżącej domenie.1 yearHTTP CookiePHPSESSIDwww.qscgroup.ioBehält stany użytkownika dla wszystkich żądań strony na.SessionHTTP Cookie

Preferencje (1)

Preferencyjne pliki cookie pozwalają witrynie zapamiętać informacje, które wpływają na sposób zachowania lub wygląd witryny, takie jak preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.

NameProviderPurposeTypeFluentLocalewww.qscgroup.ioBestimmt preferowany język użytkownika. Umożliwia witrynie ustawienie preferowanego języka, gdy użytkownik odwiedza ją ponownie.3 miesiąceHTTP Cookie

Statystyki (2)

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z witrynami, zbierając i raportując informacje anonimowo.

NameProviderPurposeExpirationType_gaGoogleRejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta ze strony internetowej.2 lataHTTP Cookie_ga_#GoogleZbiera dane o tym, ile razy użytkownik odwiedził stronę internetową, a także dane dotyczące pierwszej i ostatniej wizyty. Używany przez Google Analytics.2 lataHTTP Cookie

ODBIORCY DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Odbiorcami danych są pracownicy naszej organizacji, którzy potrzebują ich do realizacji celów określonych poniżej.
Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika naszej spółce stowarzyszonej brandcom Köln GmbH (por. nadruk), o ile jest to dopuszczalne w ramach celów i podstaw prawnych określonych poniżej.
Nie przekazujemy zgromadzonych danych stronom trzecim. Ponadto nie będziemy tworzyć powiązań z danymi osobowymi bez zgody użytkownika.
Dane nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

KONTAKT E-MAIL, FORMULARZ KONTAKTOWY; CELE, DLA KTÓRYCH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE; PODSTAWA PRAWNA I KATEGORIE PRZETWARZANIA

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez niego informacje będą przetwarzane wyłącznie w celu przetworzenia jego prośby o kontakt i ewentualnych dalszych pytań.
W ramach równoważenia interesów w celu ochrony uzasadnionych interesów podmiotu odpowiedzialnego lub strony trzeciej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO przetwarzamy dane użytkownika w celu przetworzenia jego zapytania.
Na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 (1) a) DSGVO, zgodność z prawem opiera się na zgodzie udzielonej nam w każdym przypadku w celach określonych w zgodzie. Udzielona nam zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych formularza kontaktowego i danych przesłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej konwersacji z użytkownikiem. Rozmowę uznaje się za zakończoną, gdy z okoliczności jasno wynika, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.
Użytkownik ma możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z nami zostaną w takim przypadku usunięte.
Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu ubiegania się o zatrudnienie, odbywa się to wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 ust. 1 w związku z. § 8 ust. 2 BDSG.
Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie, w jakim jest to konieczne do obrony przed roszczeniami prawnymi wobec nas wynikającymi z procesu aplikacyjnego. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO; uzasadnionym interesem jest na przykład obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na mocy ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).
W zakresie, w jakim stosunek pracy między Tobą a nami został nawiązany, możemy dalej przetwarzać dane osobowe już otrzymane od Ciebie do celów stosunku pracy zgodnie z art. 26 ust. 1 BDSG, jeśli jest to konieczne do realizacji lub rozwiązania stosunku pracy lub do wykonywania lub wypełniania praw i obowiązków reprezentacji pracowników wynikających z prawa lub układu zbiorowego, umowy spółki lub umowy o świadczenie usług (układ zbiorowy).
Przetwarzamy dane związane z aplikacją użytkownika. Mogą to być ogólne dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe), informacje o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu szkolnym lub informacje o dalszym szkoleniu zawodowym lub inne informacje, które przekazujesz nam w związku ze swoją aplikacją. Możemy również przetwarzać informacje związane z pracą, które użytkownik udostępnił publicznie, takie jak profil w profesjonalnych sieciach społecznościowych.
Przechowujemy dane osobowe podane przez użytkownika w związku z jego aplikacją tak długo, jak jest to konieczne do podjęcia decyzji w sprawie jego aplikacji. O ile stosunek pracy między użytkownikiem a nami nie dojdzie do skutku, możemy nadal przechowywać dane, o ile jest to konieczne do obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi. W takim przypadku dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte cztery miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, chyba że dłuższe przechowywanie jest konieczne ze względu na spory prawne.

NEWSLETTER

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość zapisania się do bezpłatnego newslettera. Podczas rejestracji do newslettera przekazywane są nam dane z maski wprowadzania.
Gromadzimy następujące dane: Adres e-mail (pole obowiązkowe), nazwisko, imię i nazwa firmy.

Ponadto podczas rejestracji gromadzone są następujące dane:
Adres IP komputera wywołującego
Data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych, podczas procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda użytkownika, która zawiera odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.
Żadne dane nie będą przekazywane stronom trzecim w związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłania newsletterów. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.
Podstawą prawną przetwarzania danych po rejestracji do newslettera przez użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.
Gromadzenie adresu e-mail użytkownika służy do dostarczania newslettera.
Gromadzenie innych danych osobowych podczas procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub używanego adresu e-mail.
Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Adres e-mail użytkownika jest zatem przechowywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja biuletynu.
Pozostałe dane osobowe zebrane podczas procesu rejestracji są zazwyczaj usuwane po upływie siedmiu dni.

MOŻLIWOŚĆ SPRZECIWU I ANULOWANIA SUBSKRYPCJI

Subskrypcja newslettera może zostać anulowana przez zainteresowanego użytkownika w dowolnym momencie. W tym celu w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Umożliwia to również wycofanie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych podczas procesu rejestracji. Użytkownik może również w dowolnym momencie wysłać prośbę o anulowanie subskrypcji pocztą elektroniczną na adres Datenschutz@Vivaero.de.

KORZYSTANIE Z GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5, Irlandia (dalej: “Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki “cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics wyłącznie z rozszerzeniem “_anonymizeIp()”, które zapewnia anonimizację adresu IP poprzez jego skrócenie i wyklucza bezpośrednie odniesienie osobiste. Rozszerzenie to oznacza, że adres IP użytkownika jest uprzednio skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google LLC w USA i tam skrócony. W tych wyjątkowych przypadkach przetwarzanie to odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w analizie statystycznej zachowań użytkowników w celach optymalizacyjnych i marketingowych.
Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.
Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de W przypadku przekazywania danych osobowych do Google LLC. z siedzibą w USA, Google LLC. posiada certyfikat zgodności z amerykańsko-europejską umową o ochronie danych “Privacy Shield”, która zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj: https://www.privacyshield.gov/list.
Więcej informacji na temat Google (Universal) Analytics można znaleźć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=6010376.

GOOGLE ADWORDS I ŚLEDZENIE KONWERSJI GOOGLE

Ta witryna korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (“Google”). W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google, plik cookie jest ustawiany w celu śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my będziemy w stanie rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci poznają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu, łatwo dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. Użytkownik nie będzie wówczas uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji. Przechowywanie “plików cookie konwersji” opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i, w razie potrzeby, naszych reklam. Korzystanie z czcionek internetowych Google W celu prawidłowego i atrakcyjnego graficznie wyświetlania naszych treści w różnych przeglądarkach korzystamy na tej stronie z czcionek internetowych Google (https://www.google.com/webfonts/), które są dostarczane przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5, Irlandia, (zwaną dalej “Google”). Czcionki internetowe Google są przenoszone do pamięci podręcznej przeglądarki, aby uniknąć wielokrotnego ładowania. Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych Google lub uniemożliwia dostęp do nich, treści będą wyświetlane przy użyciu standardowej czcionki. W tym celu używana przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google, co może również wiązać się z przesłaniem danych osobowych na serwery Google LLC. w USA. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa została odwiedzona za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Czcionki internetowe Google są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki. W przypadku przekazywania danych osobowych do Google LLC. z siedzibą w USA, Google LLC. posiada certyfikat zgodności z amerykańsko-europejską umową o ochronie danych “Privacy Shield”, która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj: https://www.privacyshield.gov/list Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

KORZYSTANIE Z MAP GOOGLE

Ta strona internetowa korzysta z Google Maps API od Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5, Irlandia, w celu wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Podczas korzystania z Google Maps Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane dotyczące korzystania z funkcji mapy przez odwiedzających. Korzystając z tej usługi, nasza lokalizacja jest pokazywana użytkownikowi, a ewentualna podróż staje się łatwiejsza. Podczas wywoływania podstron, z którymi zintegrowana jest mapa Google Maps, informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (takie jak adres IP) są przesyłane na serwery Google i tam przechowywane; może to również obejmować transmisję na serwery Google LLC. w USA. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane zostaną bezpośrednio przypisane do jego konta. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były powiązane z Twoim profilem Google, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane użytkownika (nawet w przypadku użytkowników niezalogowanych) jako profile użytkowania i analizuje je. Gromadzenie, przechowywanie i ocena są przeprowadzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO na podstawie uzasadnionych interesów Google w zakresie wyświetlania spersonalizowanych reklam, badań rynku i/lub projektowania stron internetowych Google w oparciu o potrzeby. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Google.
W przypadku przekazywania danych osobowych do Google LLC. z siedzibą w USA, Google LLC. posiada certyfikat zgodności z amerykańsko-europejską umową o ochronie danych “Privacy Shield”, która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE. Aktualny certyfikat można sprawdzić tutaj: https://www.privacyshield.gov/list Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przekazywanie w przyszłości swoich danych do Google w kontekście korzystania z Google Maps, ma również możliwość całkowitej dezaktywacji usługi internetowej Google Maps poprzez wyłączenie aplikacji JavaScript w przeglądarce. Mapy Google, a tym samym wyświetlanie map na tej stronie internetowej, nie mogą być wtedy używane.
Warunki użytkowania Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, a dodatkowe warunki użytkowania Google Maps pod adresem https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w związku z korzystaniem z Google Maps można znaleźć na stronie internetowej Google (“Polityka prywatności Google”): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

GOOGLE RECAPTCHA

Korzystamy z usługi Google reCaptcha w celu ustalenia, czy określonego wpisu w naszym formularzu kontaktowym lub newsletterze dokonuje człowiek czy komputer. Google wykorzystuje następujące dane do sprawdzenia, czy użytkownik jest człowiekiem, czy komputerem: Adres IP używanego urządzenia końcowego, odwiedzana u nas strona internetowa, na której osadzona jest captcha, data i czas trwania wizyty, dane rozpoznawcze używanej przeglądarki i typ systemu operacyjnego, konto Google, jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, ruchy myszy na obszarach reCaptcha i zadania wymagające identyfikacji obrazów. Do tych danych mają zastosowanie odmienne przepisy o ochronie danych osobowych firmy Google. Więcej informacji na temat polityki ochrony danych Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Istnieje uzasadniony interes z naszej strony w tym przetwarzaniu danych, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej strony internetowej i chronić nas przed automatycznymi wpisami (“atakami”).

OSADZONE FILMY Z YOUTUBE

Na niektórych naszych stronach osadzamy filmy z YouTube. Operatorem odpowiednich wtyczek jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Gdy użytkownik odwiedza stronę z wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu YouTube wie, które strony odwiedza użytkownik. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube może przypisać Twoje zachowanie podczas surfowania do Ciebie osobiście. Można temu zapobiec, wylogowując się najpierw z konta YouTube. Po uruchomieniu filmu YouTube dostawca wykorzystuje pliki cookie, które zbierają informacje o zachowaniu użytkownika. Jeśli wyłączyłeś zapisywanie plików cookie dla programu reklamowego Google, nie będziesz musiał oczekiwać żadnych takich plików cookie podczas oglądania filmów na Youtube. Jednak Youtube przechowuje również nieosobowe informacje o użytkowaniu w innych plikach cookie. Aby temu zapobiec, należy zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji na temat ochrony danych w “Youtube” można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych dostawcy pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

PRAWA UŻYTKOWNIKA ZGODNIE Z DSGVO

Użytkownik ma prawo do informacji zgodnie z art. 15 DSGVO, do korekty zgodnie z art. 16 DSGVO, do usunięcia zgodnie z art. 17 DSGVO, do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 DSGVO oraz do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 DSGVO. Ograniczenia określone w §§ 34 i 35 BDSG mają zastosowanie do prawa do informacji i usunięcia danych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych zgodnie z art. 77 DSGVO zgodnie z art. 19 BDSG. Użytkownik ma prawo, o ile przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji. Wówczas nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Sprzeciw można wnieść w dowolnym momencie bez formalności do osoby odpowiedzialnej. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

BRAK ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Nie ma zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach w rozumieniu art. 22 DSGVO.

SZYFROWANIE SSL

Aby chronić bezpieczeństwo danych użytkownika podczas ich przesyłania, stosujemy najnowocześniejsze procedury szyfrowania (np. SSL) za pośrednictwem protokołu HTTPS. Zmiany naszych postanowień dotyczących ochrony danych Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych, tak aby było ono zawsze zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi lub w celu wprowadzenia zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych, np. w przypadku wprowadzenia nowych usług. Nowe oświadczenie o ochronie danych będzie miało zastosowanie do następnej wizyty użytkownika.