Windpark 16zu9

Główne sektory: Infrastruktura krytyczna

Komputery kwantowe stanowią zwiększone zagrożenie dla bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Dlatego też QCG koncentruje się na ochronie całej branży w perspektywie długoterminowej.

To właśnie sprawia, że koncentrujemy się na branżach.

Obszar infrastruktury krytycznej (CRITIS) jest szczególnie dotknięty zwiększonym zagrożeniem bezpieczeństwa stwarzanym przez komputery kwantowe.

Tak zwana “infrastruktura krytyczna” odpowiada na przykład za dostarczanie energii elektrycznej i wody, a także zabezpiecza transport i opiekę medyczną. Obejmują one zatem wszystkie niezbędne obiekty i systemy, których społeczność potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Ich awaria może prowadzić do poważnych problemów z zaopatrzeniem ludności i zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.

Infrastruktura krytyczna na całym świecie jest już coraz bardziej zagrożona cyberatakami. Tylko w 2022 r. szkody wyrządzone przez nie niemieckim przedsiębiorstwom szacuje się na ponad 200 mld euro (źródło: tagesschau.de).

Energy 1920pxGruppe Maskieren 6
Gruppe Maskieren 7

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i wojskowej dzięki cyberbezpieczeństwu kwantowemu

Innowacyjne rozwiązania techniczne w dziedzinie cyberbezpieczeństwa kwantowego stworzą zupełnie nowy poziom bezpieczeństwa, początkowo zwłaszcza w obszarze infrastruktury krytycznej i wojska, ale w perspektywie średnioterminowej dla całego przemysłu.

Sektor QCG koncentruje się obecnie na branżach, które podlegają wysokim wymogom bezpieczeństwa i które są narażone na znaczne ryzyko finansowe i społeczne w kontekście cyberataków. Rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa kwantowego wymagają obecnie wielu wyjaśnień i – pomimo ustandaryzowanych komponentów – są obecnie wdrażane bardziej jako projekty. Z tego powodu QCG koncentruje się obecnie na obszarach infrastruktury krytycznej, administracji publicznej i obronności. Pierwszymi klientami są firmy energetyczne i struktury publiczne.